Commissies

De Eilandsraad kent zes commissies. De hoofdtaak van de commissies is het adviseren van de raad over een bepaald onderwerp. Het inspreekrecht van burgers concentreert zich in de commissievergaderingen. 

De zes eilandsraadcommissies zijn:

  1. Intereilandelijke- en Koninkrijksrelaties (Interko)
  2. Bedrijfsvoering en Ondersteuning (B&O)
  3. Samenleving en Zorg (S&Z)
  4. Ruimte en Ontwikkeling (R&O)
  5. Toezicht en Handhaving (T&H)
  6. Werkgevers/ Huishoudelijke Aangelegenheden

Klik hier voor de vergaderdata van de commissies