Nieuws

 • Eilandsraad Bonaire sluit werkbezoek Nederland af.

  De Eilandsraad van Bonaire heeft de tweede week van hun werkbezoek met succes afgerond. Gedurende deze week werden waardevolle connecties gelegd met andere Nederlandse gemeenten en eilanden.

 • Eilandsraad van Bonaire voltooit eerste week van werkbezoek aan Nederland

  De Eilandsraad van Bonaire heeft de eerste week van het werkbezoek aan Nederland afgerond. Het bezoek stond in het teken van belangrijke gesprekken en bijeenkomsten ter voorbereiding op toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen.

 • Eilandraad en griffiemedewerkers zijn onder de indruk van het archiveringswerk van Post- en Archief

  Leden van de Eilandsraad zijn samen met medewerkers van Griffier op bezoek geweest bij het Post- en Archief afdeling van Openbaar Lichaam Bonaire. Op uitnodiging van Geert Stroo, het hoofd van Post en Archief, hebben de raadsleden en administratieve medewerkers een kijkje genomen in de uitdagingen van het archiveringswerk.

 • Onderzoek naar lekken van informatie en onbevoegde inzage in documentatie

  De Eilandsraad heeft met stijgende zorg kennisgenomen van een stroom van berichten die het eiland bereiken, met name via een persoonlijk weblog, via sociale media en via het enige lokale dagblad. Veel van deze publicaties lijken zich te baseren op informatie die rechtstreeks afkomstig is uit het apparaat van het openbaar lichaam Bonaire, dan wel uit kringen in en rond het eilandsbestuur.

 • Eilandsraad in conclaaf met Nederland over de rechten van Bonaire

  Na maanden van discussie met de eigen commissies, het bestuurscollege en de eilandsraden en bestuurscolleges van Saba en St. Eustatius is het zover. De eilandsraad van Bonaire kan samen met de waarnemend griffier naar Nederland met een document dat de leden van de raad in staat stelt stevig onderbouwd te pleiten voor betere wet- en regelgeving voor Bonaire.

 • Eilandsraad volgt workshop Ibabs

  Op de hoogte zijn van zowel interne als externe ontwikkelingen is van belang. Elke maand organiseert de eilandraad een “Tayer demokratiko”. Tijdens deze trainingen volgen de raadsleden en griffie medewerkers een workshop of een presentatie over een relevant onderwerp dat verband houdt met hun werk.

 • KOREL bezoekt Eilandsraad Bonaire

  De vaste commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer (KOREL) was afgelopen vrijdag met 18 leden op bezoek bij de Eilandsraad (ER) van Bonaire in de Passangrahan.

 • Bonaire, Sint Eustatius en Saba streven naar een formele samenwerking; het samenstellen van een gezamenlijk standpunt over de wijzigingen in WolBES en FinBES

  Het bevorderen van dialoog over formele samenwerking en het vaststellen van gezamenlijke standpunten over gebieden van gemeenschappelijk belang waren de belangrijke uitkomsten van de BES-top die vorige week plaatsvond van 16 tot 18 januari in St. Maarten. Aanwezig op de top waren de leden van de Eilandsraad en het Bestuurscollege van Bonaire, St. Eustatius en Saba.
  Het belangrijkste doel van het driedaagse forum was om een gezamenlijke aanpak te blijven bevorderen voor administratieve en politieke uitdagingen waarmee de eilanden geconfronteerd worden, sommigen als direct gevolg van de constitutionele overgang.

 • BES-eilanden bespreken pakket wijzigingsvoorstellen WolBES en FinBES

  Op 17 januari 2024, de tweede dag van de Eilandentop (Kumbre Insular) van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, werden de verschillende posities besproken met betrekking tot de herziening van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet Financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES).

 • De top tussen de BES-eilanden is begonnen

  Eerste dag van de Eilandentop in het teken van optimisme over een diepgaande samenwerking tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is achter de rug. Op dinsdag 16 januari 2024 vond de eerste dag plaats van de bijeenkomst tussen de eilanden, gericht op het bereiken van een gezamenlijke samenwerking en standpuntbepaling met betrekking tot de herziening van de WolBES en FinBES. Deelnemers waren de raadsleden van alle drie de eilanden, gedeputeerden van Sint Eustatius en Bonaire, de Eilandsecretarissen van Bonaire en Sint Eustatius, evenals adviseurs op verschillende vakgebieden die de eilanden ondersteunen gedurende dit proces.

 • Eilandsraad zet dubbele inspanning in om relaties te versterken en gemeenschappelijke zorgen aan te pakken

  De Eilandsraad van Bonaire staat op het punt om aan een week durende missie te beginnen, met twee significante reizen om relaties te versterken, gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken en cruciale dialogen aan te gaan. De reis begint met een bezoek aan Saba, gevolgd door een uitgebreide missie naar Den Haag.

 • Eilandsraad leden bezoeken Saba

  Recentelijk bezochten eilandsraad leden saba.

 • Besluitvormende vergadering van dinsdag 28 november

  Beëdiging nieuwe ER-lid en eerste keer voorzitterschap waarnemend gezaghebber

 • Succesvolle Jeugdparticipatiebijeenkomst bij Passangrahan

  Op vrijdag 24 november ontving de Griffie een bezoek van de Jeugdparticipatiegroep van OLB (Openbaar Lichaam Bonaire).

 • Eilandraad Bonaire Bezoekt Sint Eustatius

  De Eilandsraad van Bonaire heeft een bezoek gebracht aan Sint Eustatius als onderdeel van hun strategie om de banden met de zustereilanden te versterken.

 • Eilandsraadsleden van Bonaire bezoeken Sint Maarten

  Een delegatie van leden van de Eilandsraad van Bonaire heeft op 11 november 2023, Sint Maarten bezocht in verband met de viering van de Dag van Sint Maarten. Het bezoek symboliseerde niet alleen de kameraadschap tussen de twee eilanden, maar bood ook een platform om te praten over cruciale onderwerpen van wederzijds belang.

 • Eilandsraad krijgt presentatie over sociaal minimum

  Een belangrijke bijeenkomst vond plaats op vrijdag 27 oktober waarbij de Eilandsraad door minister Carola Schouten, staatssecretaris Alexandra van Huffelen en Glenn Thode van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland een presentatie kreeg over het sociaal minimum.

 • Besluitvorming vergadering van 24 oktober 2023

  Op 24 oktober 2023 vond een besluitvorming vergadering plaats waarin verschillende cruciale beslissingen werden genomen door de Eilandsraad van Bonaire. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste besluiten:

 • Besluitvormende vergadering van dinsdag 17 oktober.

  Op dinsdag 17 oktober kwam de Eilandsraad bijeen voor een vergadering om zowel de voorgestelde Ontwerpbegroting 2024 als de begrotingswijzigingen voor het fiscale jaar 2023 te bespreken.