Organisatie

De Eilandsraad, ook wel afgekort met raad of ER, is het hoogste bestuursorgaan van het eilandbestuur. Om de vier jaar kiest de bevolking van Bonaire tijdens een verkiezing de negen leden van de eilandsraad.

De huidige leden zijn gekozen tijdens de verkiezingen van 15 maart 2023.

Taak van de Eilandsraad

De Eilandsraad heeft drie taken:

  1. Volksvertegenwoordiging
  2. Controleren van het bestuurscollege
  3. Het stellen van kaders

Een van de belangrijkste taken van de eilandsraad is het vaststellen van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire.

De eilandsraad vergadert zo vaak als de voorzitter of de raad het nodig vindt.

De Eilandsraad kent twee vormen van overleg, een meningsvormende raadsvergadering en de besluitvormende raadsvergadering.
 

Voor alle informatie over de openbare stukken van de eilandsraad klik hier (link naar iBabs Raadsinformatiesysteem).

Voor alle vragen over de eilandsraad kunt u contact opnemen met de griffie.

Bel: +599 7155352 of stuur een e-mail naar info@konsehoinsular.nl